27 12 2019

Gemeente Amsterdam

De99vanAmsterdam visuele identiteit

De gemeente Amsterdam heeft SAZZA gevraagd een visuele identiteit, website en interventie-video te ontwikkelen voor het nieuwe initiatief De99vanAmsterdam.

De99vanamsterdam (de 99) is een doe- en denktank, bestaande uit een klein team gefinancierd door de gemeente Amsterdam, en een netwerk van doeners en denkers. De 99 is opgericht om de Amsterdamse initiatieven die de stad eerlijker, rechtvaardiger, duurzamer en inclusiever maken, te verbinden met elkaar en met de internationale municipalistische beweging. De denktank valt onder het Fearless City-programma van de gemeente Amsterdam. Ze verzamelen ideeën, experimenten, initiatieven, ervaringen en best practices uit binnen- en buitenland en maken die toegankelijk. Daarnaast laten ze onderzoek doen en ontwikkelen we strategieën en visies. Zo kan Amsterdam een stad van verandering worden, en vinden Amsterdammers én andere steden inspiratie.

Kijk op: www.de99vanAmsterdam.nl  

Interventie
Op 11 november 2019 werd een interventie gepleegd in Amsterdam. Acteurs verkleed als bouwvakkers stonden op diverse Amsterdamse locaties met grote bouwdoeken waarop een zogenaamd toekomstbeeld van de desbetreffende locatie werd getoond. Publiek reageerde boos en geschrokken. De interventie had als doel de Amsterdamse burger wakker te schudden voor de huidige situatie in de stad.