08 11 2016

Defence for Children

Kinderrechtencollectief huisstijl- en websiteontwikkeling

Het Kinderrechtencollectief is in 1995 opgericht en bestaat uit Defence for Childrende Nederlandse Jeugd RaadBernard van Leer FoundationStichting Kinderpostzegels NederlandUNICEF NederlandIeder(in) en Save the Children. Samen hebben ze de missie om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen, zoals vastgelegd in het VN-kinderrechtenverdrag, in Nederland gewaarborgd zijn. In overheidsbeleid, in wetgeving, in de praktijk van organisaties en van iedereen die met kinderen te maken heeft.

Defence for Children heeft SAZZA de opdracht gegeven om voor het Kinderrechtencollectief een geheel nieuwe visuele identiteit, nieuwe grafische stijl en een geheel nieuwe website te ontwikkelen, inclusief themabeelden en een animatie over kinderrechten. Fotografie: Chris de Bode. Kijk op: www.kinderrechten.nl