04 05 2016

Human Rights Watch

Watch Our Schools publiekscampagne

Veilig naar school gaan, het lijkt de normaalste zaak van de wereld. In Nederland is dat ook zo, maar in conflictgebieden helaas niet. In veel van deze gebieden gebruiken legers of gewapende groepen scholen voor militaire doeleinden. Of scholen en universiteiten worden doelwit van een militaire aanval. In de rapporten van Human Rights Watch wordt aangetoond dat militair gebruik van scholen het leven van leerlingen en leerkrachten in gevaar brengt en het recht op onderwijs ontneemt.

De publiekscampagne die SAZZA voor Human Rights Watch ontwikkelde brengt deze problematiek onder de aandacht van het Nederlandse publiek op een toegankelijke en illustratieve wijze.

Het filmische concept maakt dat veel mensen zich aangesproken voelen. De korte filmtrailers werden via social media verspreid. Op de website zijn de volledige verhalen te lezen.

www.watchourschools.nl