06 05 2016

Free Press Unlimited

Animatie Persvrijheid

In opdracht van Free Press Unlimited maakte Sazza een animatie over de stand van zaken van wereldwijde persvrijheid.

Iedereen heeft betrouwbaar nieuws nodig. Je hebt het nodig om te weten wat er speelt in de buurt en in de wereld. Om gevaar te ontwijken, vooroordelen te ontkrachten, op te komen voor jezelf en kansen te grijpen. Objectieve informatie kan je wereld openen, zeker als je in een instabiel of arm land leeft.

Free Press Unlimited wil bereiken dat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot die informatie die zij nodig hebben om te overleven en zich te ontwikkelen. Met deze animatie laat Free Press Unlimited zien dat het slecht is gesteld met de persvrijheid wereldwijd.