05 06 2012

Lokaalmondiaal

Restyling ViceVersa: Vakblad Ontwikkelingssamenwerking

In opdracht van Lokaalmondiaal heeft Sazza het vakblad over ontwikkelingssamenwerking Vice Versa een grafische metamorfose aangemeten.¬†Tegelijk met het uiterlijk is de bladformule aangescherpt. Vice Versa wil nog beter gaan inspelen op actuele discussies binnen de ontwikkelingssamenwerking, zoals die over het nieuwe subsidiekader en de opvolging van het WRR-rapport. Elke twee maanden wordt de ViceVersa door SAZZA vormgegeven. Regelmatig inclusief thematische bijlage ‘Vice Versa leert’.