15 07 2011

Yes Men

SAZZA + Yes Men in actie tegen Shell

In Nigeria leidt oliewinning tot vervuiling en schending van mensenrechten. Shell is een van de grootste maatschappijen aldaar maar weigert de geconstateerde problemen aan te pakken. Op typische ‘The Yes Men’-wijze, dus scherpzinnig en met veel humor, gaf Mike Bonanno van The Yes Men een introductie in activism, alvorens de deelnemers voor te gaan in een publieke actie gericht op Shell. Een mooie samenwerking tussen SAZZA en the Yes Men. Wij verzorgden de flyers, badges, posters en kleding voor deze actie.