24 06 2011

Amnesty International

Amnesty NU

Sinds januari 2011 ligt de gehele vormgeving en opmaak van het leden kwartaalblad AmnestyNu (voorheen AmnestyNL) in handen van SAZZA. Drie keer per jaar – in het voorjaar, in de zomer en in het najaar – verschijnt dit bulletin, met in vogelvlucht de belangrijkste acties, evenementen en resultaten van het werk van Amnesty. Leden van Amnesty die niet voor het maandblad Wordt Vervolgd kiezen, ontvangen automatisch AmnestyNU, per post of per e-mail.