02 05 2011

PEN Nederland

PEN strijdt voor het vrije woord

Omdat internationale literaire samenwerking niet kan bestaan zonder vrijheid van meningsuiting, laat International PEN een krachtige stem horen in de strijd tegen censuur in welke vorm dan ook. PEN is een organisatie die het opneemt voor schrijvers, die vanwege hun werk vervolgd worden, of gevangen worden genomen of gehouden, vaak zonder enige vorm van proces. PEN is een niet-politieke, onafhankelijke vereniging, waarvan schrijvers op voordracht lid kunnen worden, ongeacht nationaliteit, taal, ras, kleur of religie. Ieder lid is verplicht het PEN Charter te onderschrijven en de hierin opgenomen bepalingen na te leven.

SAZZA ontwikkelde campagnebeeld en diverse uitingen voor PEN Nederland.